kkazinoti

​​​​​
Aroma Mediterranea suho voće
2010

identitet kolekcije suho voće


oblikovano za Manufaktura d.o.o.


ilustracije
Ivan Pavić

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​