kkazinoti

​​​​​
“Djeca Splita, Djeci Splita” - Predstavljanje zajedničkog projekta Muzeja grada Splita i Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju
2014

deplijan


naručitelj
Muzej grada Splita

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​